Waarschuwing!!

Het Centraal Justitieel Incassobureau (CJIB) waarschuwt voor nieuwe oplichtingsmails die rondgaan. Daarin staat dat mensen een verkeersboete moeten betalen, anders raken ze misschien hun rijbewijs kwijt. ,,Betaal niet! Het CJIB stuurt nooit boetes per e-mail”, meldt de dienst donderdag.

Geen bijlagen openen

Het CJIB roept mensen op om goed op te letten. Als ze moeten betalen, moet het geld naar een rekeningnummer van de dienst worden overgemaakt. Een ander advies is om niet op links in de mail te klikken en ook geen bijlagen te openen.

De beste wensen….

De beste wensen

Graag wensen wij iedereen
een gelukkig nieuwjaar
Moge we ons gezamenlijk inzetten
met z’n allen voor elkaar

Wij wensen jullie van alles het beste
een heel jaar vol geluk en licht
Wii wensen jullie veel gezondheid
en vooral een vrolijk gezicht

Moge dat wat in dit jaar minder gaat
wel snel weer positief gaan staan
Zullen we proberen elkaar te steunen
als het met iemand minder zal gaan

Laten we elkaar gaan helpen
accepteren en begrip tonen voor elkaar
Als we dat allemaal waar kunnen maken
dan krijgen we vast een goed jaar

Succes is iets wat je samen moet maken
gezelligheid hoort daar ook bij
Een gelukkig en gezond 2017 gewenst
voor iedereen, dus ook voor jullie en voor mij….

Overleden; Mevr. M. Verhaegh-van den Broek

Op 26 december is overleden Mevr. Til Verhaegh-van den Broek  weduwe van Mathijs Verhaegh, Ruijsstraat 80-12, 5988 AB Helden. Zij werd 97 jaar. Dat zij moge rusten in vrede. De uitvaart is op zaterdag 31 december 2016 om 11.00 uur in de parochiekerk van de H. Jozef in Beringe, waarna begrafenis op het kerkhof aldaar.

Veilig de feestdagen door

Gemoedelijk rondom de open haard, met kaarsen aan en de kerstboom vol lichtjes. De feestmaand december is een tijd om het huis extra gezellig aan te kleden.

Maar wees u bewust van de risico’s die u loopt met betrekking tot brandgevaar.  De KBO geeft u enkele tips om veilig door de feestdagen te komen:

 

  • Een knisperend vuur in de open haard is prettig, maar zorg er voor dat de schoorsteen geveegd is zodat er geen schoorsteenbrand kan ontstaan.
  • Zet brandende kaarsen in een stevige houder op een vlakke ondergrond.
  • Zorg voor een goed verlengsnoer dat geen barsten heeft en lang genoeg is.
  • Zet de kerstboom op een plek waar hij niet in de weg staat in het geval u moet vluchten voor brand; houd dus een vluchtroute vrij.
  • Kerststukjes met kaarsen erin zijn mooi, maar let er wel op dat ze niet te ver opbranden.
  • Bij het fonduen kan de vlam in de pan slaan, blus dit niet met water, maar houd een deksel en/of branddeken in de buurt zodat u het vuur veilig kunt doven.
  • Hou de kerstboom nat; koop een boom met kluit en bevochtig deze regelmatig. Zo worden de naalden niet te droog.

Levende kerststal Beringe

Op kerstavond zaterdag 24 december is tussen 17.00 en 19.00 uur bij de Sint Jozef kerk in Beringe de levende kerststal te bewonderen.

Op dinsdagavond 27 december om 19.00 uur vertrekt vanaf gemeenschapshuis de Wieksjlaag de traditionele kersttocht. Het kerstcomité heeft voor de inwoners van Beringe een tocht in elkaar gezet voor jong en oud. Na afloop is er voor de deelnemers in de Wieksjlaag soep en is er tevens de prijsuitreiking.

Biljarttoernooi 2016

Jaarlijks wordt er door de Senioren Biljart Bond “Maas en Peel” in de kerstperiode en na de jaarwisseling, wanneer de competitie stil ligt, een Persoonlijk Kampioenschap georganiseerd. Ook biljarters van KBO Beringe nemen hier aan deel.

Dit jaar was KBO Beringe met 10 biljarters weer zeer goed vertegenwoordigd. Er wordt in de voorronden gebiljart in acht locaties in de gemeente Peel en Maas. Twee dagen lang, 20 en 21 december werd er gebiljart, door 61 biljarters in 10 groepen. Aanvang s’morgens om half tien tot s’avonds half zes (men gaat tussen de middag niet naar huis). De winnaar uit elke groep gaat naar de finaleronden. Deze worden gehouden op woensdag 4 en donderdag 5 januari 2017 in café “Biej Ton en Marij” te Kessel.

Diverse locaties

Jan van de Pasch heeft in Meijel in café Colé gespeeld (groep 1) en is daar als vierde geëindigd. Jan van Moorsel en Piet Janssen hebben gespeeld in café Manders te Egchel (groep 2) en zijn op de derde en vierde plaats geëindigd. In café De Nabber streden zeven biljarters voor een plaats in de finaleronden.

denabberWiet Steeghs werd winnaar in Beringe (groep 5) en gaat naar de finaleronden. Een speciaal woord van dank aan Ves van Rijt van café De Nabber voor de gastvrijheid. Hij heeft twee dagen lang de biljarters van spijs en drank voorzien. Namens alle biljarters: bedankt het was geweldig.

..

    matchpunten
1)          10        Wiet Steeghs
2)          6          Sjaak Sijben
3)          6          Leo Janssen
4)          6          Leo van de Boel
5)          4          Wiet Stammen
6)          4          Jo Lormans
7)          2          Jan Verheijden

Jong Toptalent concert

Het is een licht klassiek concert wat voor iedereen toegankelijk is. Voor de mensen die slecht ter been zijn, zijn de onderste rijen stoelen in Dok 6 gereserveerd.
De mensen die normaal via de Zonnebloem een uitnodiging krijgen ontvangen deze binnenkort in de brievenbus. Voor hun kan, indien gewenst, het vervoer geregeld worden.

Veilig voelen

Wie in Nederland woont moet zich daar veilig voelen, overal en altijd. Dát vindt de KBO. Wij werken samen met het Ministerie van Veiligheid & Justitie aan maatregelen die wij kunnen treffen én die u zelf kunt nemen om veilig te wonen. In deze brochure leggen wij de nadruk op een aantal actuele zaken:

Enkele voorbeelden

– veilig pinnen en contactloos betalen
– het boefproof maken van uw telefoon
– de babbeltruc
– inbraak
– digitale veiligheid
– financiële uitbuiting.

U vindt informatie en tips zodat u weet wat u kunt doen en waar u op kunt letten om geen slachtoffer van deze zaken te worden. Bekijk hier de brochure.

Parochie Heilige Jozef: mededelingen

Met ingang van heden is er elke woensdagmorgen om 09.00 uur een Heilige Mis in de sacristie van de parochiekerk van de Heilige Jozef in Beringe. Kapelaan Roger Maenen zal deze dienst verzorgen.

Elke dinsdagmorgen zal kapelaan Roger Maenen spreekuur houden in de sacristie van de parochiekerk van de Heilige Jozef in Beringe van 10.30 uur tot 11.30 uur.

Kapelaan Roger Maenen: aanspreekbaar voor liturgie en pastoraat: tel. 077-466.18.50 / 06-129.22.834
e-mail: roger.maenen@ziggo.nl

Gezamenlijke KBO vakantie

In het weekblad  “Hallo” dat huis aan huis verschijnt, van donderdag 1 december 2016, een verhaal over de vakantieweek van de gezamenlijke KBO’s uit Peel en Maas. Hebt U het verhaal gemist of wilt U het nog een keer lezen klik dan hier en kijk op pagina 15 voor het hele verhaal.

In 2017 gaan de gezamenlijke KBO’s een hele week, van zaterdag 17 juni  tot en met zaterdag 24 juni 2017, naar Odoorn in Drenthe.  U kunt zich voor deze reis nog opgeven door het formulier (dat bij de Nestor van november was bijgevoegd)  in te vullen en in te leveren bij een van de leden van de organisatie. Deze personen staan op het formulier vermeld. Opgave is, in verband met de hotelreservering, nog mogelijk tot 25 december 2016.

“Dans met mij” in Beringe

dans-met-mijOnder het motto ‘Dans met mij’, wordt er elke 2e donderdag van de maand gedanst vóór en mét mensen met dementie en hun mantelzorgers.

Donderdag 1 december

Ook andere dansers zijn van harte welkom op donderdag 1 december van 14.00 – 16.30 uur bij Hoove “De Vriendschap” aan de Hoogstraat 70 in Beringe. Als u gebruik wilt maken van het gezamenlijk vrijwilligersvervoer kunt u contact opnemen via email met Piet Selen of 077-307.73.50. Voor meer informatie: Maria Hodzelmans, 06-226.30.226 of Jo Basten, 077-466.20.26.

Sinterklaasfeest

het-feest-van-sinterklaas

Sinterklaas is weer in het land
weg met alle trammelant
gezelligheid brengt hij met zich mee
alle gevaren trotseert hij over de Noordzee

Pakjesavond voor groot en klein
voor ieder cadeau een mooie rijm
een jaar lang is er weer naar uitgekeken
de pieterbazen zijn erbij met hun rare streken

Kinderen met blijde gezichten
als ze hun cadeau uitpakken
eventjes weer hun hartje verlichten
voor je het weet zijn er weer lege zakken

En zo is het weer de hoogste tijd
dat Sinterklaas met Americo
Tot de allergrootste spijt
naar Spanje terug moet, helaas maar het is zo

Bezoek gouvernement Maastricht

gouvernement-maastrichtOp woensdag  5 oktober 2016 hadden we een middag vullende activiteit. Met zo’n zestigtal personen werd met de bus van Ghielen koers gezet naar Maastricht voor een gezellige middag naar het Gouvernementsgebouw (provinciehuis), waar de Provinciale Staten (Limburgs Parlement) zitting hebben.

john-verhoijsenOnder leiding van een paar gidsen hebben we kennis gemaakt  met dit prachtige gebouw en wat er zoal in plaats vindt. Dit alles in samenwerking met ons Beringse CDA-lid van de Provinciale Staten, Dhr. John Verhoijsen die verdere uitleg heeft gegeven over het reilen en zeilen in het prachtige gebouw.

Terugreis

Na de gebruikelijke koffie/thee met vla werd er met de bus nog een rondrit gemaakt door het schitterende “heuvelland” waar de zon op deze dag prachtig over de heuvels scheen. Weer terug in Beringe stond er in de Wieksjlaag  een mooi,  heerlijk buffet te wachten verzorgd door Mat Thiesen uit Egchel. Foto’s van deze dag zijn hier te bewonderen.

groepsfoto-maastricht

Als je met Google diensten zoals bv Gmail, Google+ of YouTube aan de slag wil, moet je over een Google-account beschikken. Ook als je fotoalbums op de website van KBO Beringe wil bekijken heb je een Google-account nodig. Zonder een Google-account zijn de mogelijkheden tot personalisatie van Google diensten beperkt. Zodra er eenmaal een Google-account is aangemaakt kunnen er diverse Google diensten aan gekoppeld worden. Door eenmalig bij Google in te loggen met het account, kan daarna, zonder nogmaals in te hoeven loggen, toegang worden verkregen tot alle andere Google diensten. Eén combinatie van gebruikersnaam en wachtwoord volstaat namelijk voor toegang van alle Google diensten. Hier kunt U een Google-account aanmaken.