De beste wensen….

De beste wensen

Graag wensen wij iedereen
een gelukkig nieuwjaar
Moge we ons gezamenlijk inzetten
met z’n allen voor elkaar

Wij wensen jullie van alles het beste
een heel jaar vol geluk en licht
Wii wensen jullie veel gezondheid
en vooral een vrolijk gezicht

Moge dat wat in dit jaar minder gaat
wel snel weer positief gaan staan
Zullen we proberen elkaar te steunen
als het met iemand minder zal gaan

Laten we elkaar gaan helpen
accepteren en begrip tonen voor elkaar
Als we dat allemaal waar kunnen maken
dan krijgen we vast een goed jaar

Succes is iets wat je samen moet maken
gezelligheid hoort daar ook bij
Een gelukkig en gezond 2017 gewenst
voor iedereen, dus ook voor jullie en voor mij….