Nieuwe opleiding

Nieuwe opleiding Sport- en Beweegleider Senioren gaat van start! Om zo lang mogelijk zelfstandig te blijven is voldoende bewegen essentieel. Het is van belang dat er goed opgeleide senioren sport- en beweegleiders zijn om kwalitatief beweegaanbod te kunnen bieden aan senioren, inclusief de kwetsbare groepen onder hen.
Als jij gelooft in de kracht van bewegen en ontmoeten om de kwaliteit van leven te beteren en jij een verschil wilt maken in de maatschappij, dan nodigen we jou uit om deel te nemen aan deze opleiding. We starten op 23 februari in de omgeving van Maasgouw. Kijk op www.mbvo.nl bij ‘lesgever’ voor meer informatie!

𝗕𝗘𝗟𝗔𝗡𝗚𝗥𝗜𝗝𝗞𝗘 𝗠𝗘𝗗𝗘𝗗𝗘𝗟𝗜𝗡𝗚

𝗚𝗘𝗟𝗗𝗜𝗚𝗛𝗘𝗜𝗗 𝗣𝗘𝗡𝗡𝗜𝗡𝗚𝗘𝗡 𝗖𝗔𝗗𝗘𝗔𝗨𝗕𝗢𝗡𝗡𝗘𝗡
De Nabber penningen (groen en roze) en de Nabber cadeaubonnen zijn nog maar beperkt geldig! 𝗧𝗼𝘁 𝟯𝟬 𝗱𝗲𝗰𝗲𝗺𝗯𝗲𝗿 𝟮𝟬𝟮𝟯 𝗸𝘂𝗻𝗻𝗲𝗻 𝗷𝘂𝗹𝗹𝗶𝗲 𝗱𝗲 𝗽𝗲𝗻𝗻𝗶𝗻𝗴𝗲𝗻/𝗯𝗼𝗻𝗻𝗲𝗻 𝗻𝗼𝗴 𝗶𝗻𝗹𝗲𝘃𝗲𝗿𝗲𝗻.

Kerstmiddag 14 december 2023

In samenwerking met de Zonnebloem organiseert de KBO weer de jaarlijkse kerstmiddag. Dit is één van de jaarlijkse hoogtepunten en we hopen dat zoveel mogelijk mensen hier aan deel zullen nemen. De eigen bijdrage is € 15,00 per persoon. Hiervoor kunnen wij U koffie/thee met kerstbrood en een koffietafel aanbieden.

Voor de overige drank en voor de tombola, kunnen er bonnetjes gekocht worden.
Heeft U deze na afloop niet gebruikt dan kunt U ze weer inleveren.
U kunt zich tot en met 5 december opgeven, door onderstaande antwoordstrook
met de € 15,00 p.p. in te leveren bij Thera Janssen, of overmaken op bankrekening.nr.
NL55RABO 0141994649 met duidelijke vermelding van Kerst 2023 en uw naam.

  • Het programma voor deze middag:  
  • 13.30 uur zaal open in gemeenschapshuis De Wieksjlaag
  • 14.00 uur opening door voorzitter Toon Truijen.
  • Kerstviering i.s.m. kapelaan R. Maenen.
  • Het KBO-koor zal deze viering muzikaal opluisteren.
  • Koffie/thee met kerstbrood.
  • 1e muzikaal intermezzo door Jolanda v.d. Berghe
  • Tombola met leuke prijzen door de Zonnebloem.
  • 2e muzikaal intermezzo door Jolanda v.d. Berghe
  • Koffietafel, waarna omstreeks om 18.00 uur afsluiting.

Overleden: Dhr. Sjaak Leijsten

Heden bericht ontvangen dat is overleden Sjaak Leijsten echtgenoot van Door Smets in de leeftijd van 65 jaar. Kaumeshoek 9A, 5986 NA.
Bestuur en leden van KBO Beringe wensen familie, vrienden en bekenden van Sjaak, heel veel sterkte bij het verwerken van dit verlies.

Overleden: Dhr Jan Engels

Heden bericht ontvangen dat is overleden Dhr. Jan Engels in de leeftijd van 87 jaar. Paulus Potterstraat 24, 5986 AS  Beringe.
Bestuur en leden van KBO Beringe wensen zijn familie, vrienden en bekenden van Jan, heel veel sterkte bij het verwerken van dit verlies.

 

Kerkberichten 23 november

Zondag 26 november is een H. Mis om 09.30 uur t.i.v. Nel Theunissen-Schreurs (jaardienst) en overleden familie.

Dinsdag 28 november van 10.30 uur tot 11.30 is Spreekuur.

Woensdag 29 november om 09.30 uur is een H. Mis in de (verwarmde) sacristie.

 

Speculaasactie fanfare Sint-Jozef

In de periode van donderdag 30 november tot en met zaterdag 2 december aanstaande komen de leden van fanfare Sint-Jozef aan de deur in Beringe voor de jaarlijkse speculaasactie.

De speculaas wordt zoals ieder jaar geleverd door bakkerij ´t Bruëdje uit Blerick. De prijs is 4 euro voor 1 pak en 3,50 euro per pak als u meerdere pakken afneemt.

De opbrengst van deze actie komt ten goede aan Fanfare Sint-Jozef uit Beringe. Wij danken U van harte.


Voor alvast op de kalender: Op zaterdag 16 december
hebben wij een Adventsconcert “Winter Fantasy” start om …………………………..20.00 uur in de Wieksjlaag.