Sinterklaasfeest

.

Sinterklaasfeest

Sinterklaas is weer in het land,
weg met alle trammelant,
gezelligheid brengt hij met zich mee,
alle gevaren trotseert hij over de Noordzee,

Pakjesavond voor groot en klein,
voor ieder cadeau een mooie rijm,
een jaar lang is er weer naar uitgekeken,
de pieterbazen zijn erbij met hun rare streken,

Kinderen met blijde gezichten,
als ze hun cadeau uitpakken,
eventjes weer hun hartje verlichten,
voor je het weet zijn er weer lege zakken,

En zo is het weer de hoogste tijd,
dat Sinterklaas met Americo,
Tot de allergrootste spijt,
naar Spanje terug moet, helaas maar het is zo.

Zwarte Piet knipoogt

“Wij zijn Limburg” Festival

Mensen en initiatieven die zich elke dag inzetten voor een gezonder en gelukkiger Limburg. Talent dat het verdient om een keer in de schijnwerper te staan. Dat zijn enkele van de vele ingrediënten van het ‘Wij zijn Limburg’ Festival van de Vereniging Limburg. Het festival vindt plaats op donderdagmiddag, 29 november in Cultuurwerkplaats Zeezicht in Heerlen. Burgerkracht Limburg is erbij en doet mee. Jij ook? Klik hier voor de uitgebreide uitnodiging. Aanmelden kan via de aanmeldknop in de uitnodiging.

Nieuwe parkeergids

Hier bij een voorbeeld van een nieuwe parkeergids voor de gebruikers van de gehandicapten parkeerkaart. Deze gids is samengesteld omdat elke gemeente in Nederland zelf het parkeerbeleid kan bepalen. Dit betekend voor veel gehandicapten heel veel onduidelijkheid, zoekwerk en onnodige bekeuringen en stress.

Prima naslagwerk

Door alle gegevens van de gemeenten te verzamelen, te controleren en te bundelen is er op alfabetische volgorde per gemeente een handige gids ontstaan. Het formaat van deze gids is aangepast aan de hoes van de parkeerkaart en dus gemakkelijk mee te nemen en altijd gebruiksklaar. Een prima naslagwerk voor deze grote groep 2 à 300.000 houders van de gehandicaptenparkeerkaart . Dus als er wordt geparkeerd in een naburige gemeente is in een oogopslag duidelijk wat het parkeerbeleid in de betreffende gemeente is.

De gids kost €12.50 inclusief de verzendkosten (ook na forse verhoging van de portokosten per 1 januari 2019). Betalen kan na ontvangst van de gids.
Bestellen via: email: parkeergids@gmail.com

Kerstmiddag 13 december 2018

In samenwerking met de Zonnebloem Beringe organiseert KBO Beringe op donderdag 13 december 2018 weer de jaarlijkse kerstmiddag.

Het programma voor deze middag ziet er als volgt uit:

  • 13.30 uur zaal open in gemeenschapshuis De Wieksjlaag
  • 14.00 uur opening door voorzitter Dhr. Toon Truijen
  • Kerstviering i.s.m. kapelaan Roger Maenen
  • Het KBO-koor zal deze viering muzikaal op luisteren
  • Koffie/thee met kerstbrood
  • 1e muzikaal intermezzo door Gerard van Kol
  • Tombola met leuke prijzen door de Zonnebloem
  • 2e muzikaal intermezzo door Gerard van Kol
  • Koffietafel: waarna omstreeks 18.00 uur afsluiting

Meer informatie in de nieuwsbrief die u hier kunt downlaoden.

Terugblik themamiddag “De jacht”

Op donderdag 15 november 2018 werd er in gemeenschapshuis De Wieksjlaag een themamiddag georganiseerd met als onderwerp “De jacht”. Ted Steeghs en Piërre Theeuwen van jachtcombinatie ” Kubbes” gaven tekst en uitleg en begonnen deze middag met een overzicht te geven aan welke eisen een beginnend jager moet voldoen.

Kennis en kosten

Wat hij nodig heeft, materiaalkennis van wapens en munitie. Wat zijn de kosten van de wettelijke verplichtingen over jachtvelden. De verplichte schadebestrijding en de registratie daarvan. Het aanvragen van een nieuwe jachtakte. Opleiding en examens over theorie-kennis van fauna en flora en schietexamens.

In de pauze werd er voor ieder nog een jachtdrankje ingeschonken en werd er een hapje van reewild geserveerd door de dames van de jagers. Tegen 16.30 uur werd deze themamiddag met een voldaan gevoel afgesloten!

Lees verder

Privacyprotocol

Met ingang van 25 mei 2018 is een nieuwe wet van kracht: de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Dit is Europese wetgeving die de in 2001 ingevoerde Wet bescherming persoonsgegevens vervangt.

Als vereniging verwerken wij persoonsgegevens in de ledenadministratie. Dat is nodig voor het functioneren als vereniging. Daarbij gaat het om persoonsgegevens die volgens de wet niet vallen onder de zogenoemde bijzondere persoonsgegevens (dat zijn bijvoorbeeld medische informatie, ras, politieke voorkeur of geloofsovertuiging, strafrechtelijke gegevens et cetera). Organisaties die bijzondere persoonsgegevens verwerken moeten aan extra strenge eisen voldoen. Daar is voor onze ledenadministratie geen sprake van.

Privacyprotocol

De manier waarop KBO Beringe omgaat met privacy en persoonsgegevens is beschreven in een privacyprotocol. Afdelingen zijn niet verplicht om een eigen privacyprotocol op te stellen, zij kunnen verwijzen naar het privacyprotocol van KBO-PCOB. NB.: Eerder spraken we hier van privacystatement. Omdat deze benaming verwarring oproept hebben we dat omgedoopt in privacyprotocol. Let op, dit is een groeidocument. We vullen het document steeds aan.