Babbeltruc

sticker_babbeltruc

Via de zogenaamde babbeltruc geven oplichters zich uit voor nieuwe buren, meteropnemer, politieagent,  of thuiszorgmedewerker, Eenmaal binnen wordt het slachtoffer afgeleid en ongemerkt bestolen. De diefstal van tas, sieraden of portemonnee, wordt pas achteraf bemerkt.

Wat als het u toch het slachtoffer bent van de babbeltruc?

 • Doe altijd aangifte.Bel 112 of druk op uw persoonlijk alarm. Geef uw naam, adres en woonplaats en vertel wat er nodig is.Blijf aan de lijn, de telefonist kan u nog vragen willen stellen of advies geven over wat u het beste kunt doen.

112

Jaarvergadering 2016

JaarvergaderingUitnodiging voor alle leden van KBO Beringe.

KBO Beringe houdt haar algemene jaarvergadering op donderdag 25 februari 2016 in gemeenschapshuis “De Wieksjlaag”. Aanvang om 14.00 uur.

Agenda

 1. Opening door de voorzitter Dhr. Toon Truijen.
 2. Notulen van de jaarvergadering van 26 februari 2015.
 3. Jaarverslag 2015 van de secretaris Mevr. Annie Janssen-Naus.
 4. Financieel jaarverslag 2015 van de penningmeester Mevr. Thera Janssen-Sieben.
 5. Begroting 2016 van de penningmeester.
 6. Clubkascampagne 2015 van de Rabo bank.
 7. De KBO heeft met ?  stemmen het bedrag van  € 783,38 mogen ontvangen.
 8. Andere actie: Spek de kas van de Jumbo.
 9. Verslag van de kascontrole commissie.
 10. Kascontrole commissie, 3 personen. Aftredend is: Mevr. El Jacobs-Sturme.
 11. Bestuursverkiezingen.  Aftredend en herkiesbaar  is: Mevr. S. Teeuwen-Kuijpers.
 12. Andere kandidaten dienen uiterlijk tweemaal vierentwintig uur voor de aanvang van de vergadering schriftelijk bij het secretariaat te worden ingediend.
 13. Vrijwillige Ouderen Advisering, Dhr. Ted Steeghs.
 14. Aandacht voor de KBO Website en emailadressen.
 15. Kort woordje door Dhr. Ted Steeghs. Toen en Nu!
 16. Rondvraag en sluiting.

Pauze, met koffie/thee en vlaai.

Na de pauze gaan we lachen, gieren, brullen met het KBO toneel “Laat Talent” uit Panningen. Hier zult U beslist geen spijt van krijgen, dus kom allemaal !!

Graag opgeven t/m  zaterdag 20-02-2016 door het strookje, dat U hier kunt downloaden, in te leveren bij: Annie Janssen. Kardinaal van Rossumstraat 32.  5986 BH. Tel: 077-307.59.74.

Jeugd van Vreugerbal

 jeugdOp woensdag 3 februari 2016 vindt vanaf 18.00 uur het zo genaamde Jeugd van Vreugerbal plaats in gemeenschapshuis De Wieksjlaag voor alle senioren van Beringe. Gestart wordt met een koffietafel en aansluitend is er volop amusement met o.a. muziek van dameskapel Mingelmoos en zijn er diverse acts.

vroeger slechter beterRond de klok van 22.00 uur wordt de avond officieel afgesloten. De opgavenformulieren zijn verspreid via de Nestor. Geef je op voor dinsdag 26 januari 2016 bij Thera Janssen-Sieben, Kanaalstraat 55, (telefoon 077-3076346). De eigen bijdrage is € 5,00 per persoon en dient bij opgave betaald te worden, vermeld daarbij je naam en adres. Zoals andere jaren verwachten wij een grote opkomst op dit gezellige “Jeugd van Vreugerbal”.

Verlangen

Dat is een groot woord,
Het is een ding wat niemand weet.
Niemand die het hoort.
Behalve ik, ik die zei dat het me speet.

Ik kijk naar buiten,
Ik zie sneeuwvlokken die naar beneden vallen.
De condens op de ruiten,
Kinderen bekogelen elkaar met sneeuwballen.

Er knaagt iets in mij,
Dat gevoel van verlangen.
Ik wil ook weer zo zijn net als vroeger, wie staat mij bij?
Niet zo’’n leven met 1000 gangen.

Een kind van een jaar of acht.
Zo zou ik weer willen zijn.
Geen pijn en macht.
Geen angst om alleen te zijn.

Gezocht; nieuwe leden !

gezocht mvSeniorenbiljartclub “KBO Beringe”  heeft momenteel 17 leden en zoekt uitbreiding en heeft plaats voor enkele nieuwe leden. Zowel dames als heren vanaf 50 jaar zijn welkom. KBO Beringe biljart met vier teams in de competitie van de Senioren Biljart Bond “Maas en Peel” met zo’n 200 leden, van september tot en met april met een onderbreking van enkele weken in de kerstperiode.

In deze weken wordt het “Persoonlijk Kampioenschap” gespeeld,  waaraan een zeventigtal biljarters deelnemen. Alle plaatsen van de gemeente Peel en Maas nemen deel aan de competitie, in totaal 39 teams. De competitie wordt digitaal bij gehouden op internet in “BiljartPoint”.  Na de reguliere competitie, wordt in de maand mei, een tweedaags “over roodtoernooi” gespeeld in café De Nabber. Afhankelijk van uw gemiddelde kunt u op maandag, dinsdag, woensdag of donderdag in de middag meespelen in de seniorencompetitie.

Concentratie

Biljarten is een van de mooiste sporten die er is, het raken van twee ballen met een derde bal vergt nou eenmaal een grote concentratie. De enige manier om dit spel onder de knie te krijgen is veel oefenen. Het is dan ook een mooie tijdsbesteding die voor iedereen die 50-plusser is aan te raden.

Sfeer proeven

Geïnteresseerden kunnen vrijblijvend eens langskomen in café De Nabber en sfeer proeven. Er wordt, het hele jaar door, in onderling verband (oefenen) gespeeld op de dinsdagmorgen, woensdagmiddag en de vrijdagmorgen en vrijdagmiddag. Er is dan ook altijd iemand van de teamleiders aanwezig. Zij kunnen U meer vertellen over deze boeiende sport. Ook zijn de teamleiders via telefoon en email te bereiken. Zij staan U graag te woord.

Piet Janssen       077-850.10.04   email
Leo van de Boel  077-307.17.03   email
Wiet Steeghs       077-307.31.03   email
Jan Verheijden    077-307.38.54   email

Tijdens de voorbije finaleronden van de “Persoonlijke Kampioenschappen 2015” van de Senioren Biljart Bond “Maas en Peel”, op maandag 4 en dinsdag 5 januari zijn er door omroep P & M te Kessel in café “Biej Ton en Marij” opnames gemaakt van het biljarten.

Nieuw lid aanwerven

lid wordenHet bestuur van KBO Beringe ziet graag nieuwe leden in haar organisatie. Vandaar wij elk KBO-lid uitnodigen een nieuw lid te werven. Iedereen vanaf 50 jaar kan lid worden van de KBO. Het aantal senioren groeit en dus zou het ledenaantal van de KBO mee moeten groeien.

U kent vast wel in uw omgeving een 50-plusser die nog geen lid van de KBO is. Laat hem/haar eens kennismaken met onze website en onze nieuwsbrieven. Of maak hem/haar eens attent op de Nestor, het lijfblad, van de KBO dat 10 maal per jaar gratis verschijnt en in de brievenbus valt. Of vertel hem/haar eens over de vele activiteiten die de KBO jaarlijks organiseert.

De KBO komt op voor de belangen van de ouderen/senioren. KBO Beringe heeft ook oudere adviseurs in dienst die U bijstaan en oplossingen zoeken op al Uw vragen. Een aanmeldingsbrief kunt U hier downloaden.

 

Bonte avond kaartjes

beringse kuusDe verkoop van de bonteavond kaartjes vindt dit jaar plaats op zondag 10 januari in café De Nabber en De Wieksjlaag. Vanaf 11.00 uur kunt U maximaal 4 kaartjes kopen per persoon. Per 2 kaarten is een donateurskaart nodig. Vanaf 08.00 uur is café De Nabber geopend. Er vindt tevens een optreden plaats van een bekende artiest.

bonkte aovende