Jaarvergadering 2016

JaarvergaderingUitnodiging voor alle leden van KBO Beringe.

KBO Beringe houdt haar algemene jaarvergadering op donderdag 25 februari 2016 in gemeenschapshuis “De Wieksjlaag”. Aanvang om 14.00 uur.

Agenda

 1. Opening door de voorzitter Dhr. Toon Truijen.
 2. Notulen van de jaarvergadering van 26 februari 2015.
 3. Jaarverslag 2015 van de secretaris Mevr. Annie Janssen-Naus.
 4. Financieel jaarverslag 2015 van de penningmeester Mevr. Thera Janssen-Sieben.
 5. Begroting 2016 van de penningmeester.
 6. Clubkascampagne 2015 van de Rabo bank.
 7. De KBO heeft met ?  stemmen het bedrag van  € 783,38 mogen ontvangen.
 8. Andere actie: Spek de kas van de Jumbo.
 9. Verslag van de kascontrole commissie.
 10. Kascontrole commissie, 3 personen. Aftredend is: Mevr. El Jacobs-Sturme.
 11. Bestuursverkiezingen.  Aftredend en herkiesbaar  is: Mevr. S. Teeuwen-Kuijpers.
 12. Andere kandidaten dienen uiterlijk tweemaal vierentwintig uur voor de aanvang van de vergadering schriftelijk bij het secretariaat te worden ingediend.
 13. Vrijwillige Ouderen Advisering, Dhr. Ted Steeghs.
 14. Aandacht voor de KBO Website en emailadressen.
 15. Kort woordje door Dhr. Ted Steeghs. Toen en Nu!
 16. Rondvraag en sluiting.

Pauze, met koffie/thee en vlaai.

Na de pauze gaan we lachen, gieren, brullen met het KBO toneel “Laat Talent” uit Panningen. Hier zult U beslist geen spijt van krijgen, dus kom allemaal !!

Graag opgeven t/m  zaterdag 20-02-2016 door het strookje, dat U hier kunt downloaden, in te leveren bij: Annie Janssen. Kardinaal van Rossumstraat 32.  5986 BH. Tel: 077-307.59.74.