Lid worden

Als u 50 jaar oud bent kunt u al lid worden van de KBO Beringe. U wordt dan ook automatisch lid van de KBO Limburg. Bijna maandelijks (11x per jaar) ontvangt u het ledenblad “ONS” Magazine KBO. De contributie bedraagt € 25,00 per persoon per jaar. De ontmoetingsmogelijkheden en activiteiten, die het lidmaatschap biedt, zijn onmisbaar om midden in de samenleving te blijven staan en op de hoogte te blijven van voor u van belang zijnde ontwikkelingen.

Ledenpasje

Als u meedoet aan activiteiten moet u daarvoor meestal wel iets extra betalen. Daar staat dan weer tegenover dat u met uw lidmaatschapspasje hier en daar financieel voordeel hebt. Ieder lid ontving een ledenpasje, waarmee gebruik kan worden gemaakt van kortingen op producten en diensten bij diverse bedrijven en organisaties. In de Nestor of een andere daarbij gevoegde nieuwsbrief worden de leden hierover regelmatig geïnformeerd

Inschrijfformulier

Als u een kennismakingsgesprek wilt en wat voorlichting wilt hebben over KBO Beringe meldt u zich dan aan bij een van de bestuursleden. Zij zullen een afspraak met u maken, alles met u doornemen en als u echt lid wil worden samen met u het inschrijfformulier invullen. Lid worden kan ook via het inschrijfformulier van KBO Beringe.

Misschien zien wij u binnenkort bij het fietsen, kaarten, dansen, biljarten of een van de vele andere activiteiten. Gewoon binnen komen in “De Wieksjlaag” en mee doen!!