Manifest ‘Wie is Schuldig?’

Talkshow presentatie manifest ‘Wie is Schuldig?’ Op 4 maart 2021 is de talkshow over het manifest ‘Wie is Schuldig’ uitgezonden via het YouTube kanaal van Burgerkracht Limburg. Onder leiding van Vivian Lataster gingen diverse belanghebbenden in gesprek over de aanbevelingen in het manifest ‘Wie is Schuldig’. Een boeiende en dynamische uitzending met voorbeelden, meningen en discussie over hoe de Schuldenmachine jong eren in de problemen brengt en welke veranderingen noodzakelijk zijn om deze spiraal te doorbreken. Dit gezamenlijk initiatief van Kredietbank Limburg en Burgerkracht De Pijler, met medewerking van burgers, overheden en organisaties heeft nu al een beweging in gang gezet. Op ministerieel niveau wordt gepraat over voorstellen tot aanpassing van een wet en gedeputeerde Housmans zegde toe dat er geld wordt vrijgemaakt voor lessen over financiële redzaamheid. De talkshow gemist? Bekijk ze hier opnieuw

Werkgroep ‘Kruisen en Kapellen’

Zoals al eerder aangegeven, heeft de werkgroep ‘Kruisen en Kapellen’ afgelopen tijd hard gewerkt. Zij controleren in geheel Helden de toestand van veldkruisen en kapelletjes. Met de hulp van schilder Jac Kranen zijn o.a. de Christusbeelden weer van een frisse kleur voorzien. Een mooi voorbeeld van dit prachtige initiatief zien we aan het kruisbeeld op de hoek van de Eelserstraat met de Kanaalstraat. Reeds enige tijd geleden door deze werkgroep weer teruggeplaatst.

KBO-PCOB Magazine april 2021


.

Gratis voor leden en abonnees: het Magazine per app

Leden van KBO-PCOB lezen het Magazine niet alleen gratis op papier, zij kunnen ook gebruikmaken van de speciale app. Daarmee is het Magazine van KBO-PCOB op de tablet of mobiele telefoon te lezen. De app is beschikbaar in de AppStore (voor iPad en iPhone) en in de Google PlayStore (voor Android). Vanaf het maartnummer kunnen leden en abonnees het Magazine weer op de app lezen met de speciale inlogcode die zij dan krijgen.

MONO: ongestoord onderweg

De smartphone is één van de grootste verlei-dingen onderweg. Iedereen zal herkennen dat je heel makkelijk afgeleid raakt als je gebeld wordt of een berichtje verstuurt terwijl je achter het stuur zit. Er is wel een makkelijke oplossing: zet je smartphone op stil. Zo raak je niet afgeleid en kun je je concentreren op de weg. Rij MONO, fiets MONO. Dat is waar MONO voor staat: ongestoord onderweg.
MONO staat letterlijk voor één of alleen. In de campagne staat het voor met één ding bezig zijn: als je rijdt houd je je aandacht op het verkeer, zonder afleiding van appjes of social media posts. Houd je ogen dus op de weg en niet op je scherm.

De Moennik maart 2021


De Heemkundevereniging wil met haar tijdschrift op een toegankelijke manier een breed scala aan historische onderwerpen uit de voormalige gemeente Helden (met de kerkdorpen Beringe, Egchel, Grashoek, Helden, Koningslust en Panningen) onder de aandacht brengen van de leden en andere lezers. Om een indruk te krijgen van het tijdschrift kunt u op PeelenMaasNet een behoorlijk aantal edities downloaden.

U kunt lid worden van de Heemkundevereniging Helden door dit formulier in te vullen en in te sturen en de contributie (voor 2021 vastgesteld op € 17,00 per jaar) over te boeken op bankrekening: NL64 RABO 0131 0440 60 ten name van Heemkunde- vereniging Helden met vermelding van naam en adres.

Losse nummers zijn voor € 5,75 te koop bij:

De balie van het Streekmuseum in Helden
• Toeristisch Informatie Huis / VVV in Panningen
• Primera Panningen
• Kessels Herensalon in Beringe
• Discus (dierbenodigdheden) in Panningen (tijdelijk)

Crazy 88 Beringe

Op zaterdag 27 maart is er voor de hele Beringse jeugd tussen 12-18 jaar Crazy 88 Beringe. Een toffe middag waarin er in teams van 3 tot 5 verschillende uitdagende en leuke opdrachten uitgevoerd worden rond het sportpark in teams of individueel.

Fraudehelpdesk

Telefoon van ‘uw bank’? Laat u niet verleiden uw geld ‘veilig te stellen’. Opnieuw zijn er veel meldingen van mensen die telefonisch benaderd zijn door ‘de bank’. Fraudeurs bellen uit naam van uw bank met de boodschap dat uw rekening is blootgesteld aan een ‘digitale aanval’. De bank  kan de veiligheid van uw geld daardoor niet garanderen. De oplossing zou zijn om uw geld naar één of meerdere ‘veilige bank- rekeningen’ over te maken. Geld dat u op die manier overmaakt, gaat echter naar de fraudeur en bent u kwijt. De praktijk laat zien dat het daarbij soms om grote bedragen gaat.

Advies

Uw bank zal u nooit op dergelijke wijze benaderen. Maak dus nooit op basis van een telefonisch bericht geld over maar neem contact op met uw bank via het u bekende telefoonnummer of het telefoonnummer op de website van de bank. Heeft u onverhoopt toch geld overgemaakt, neem dan direct contact op met uw bank, doe aangifte bij de politie en meld het bij de Fraudehelpdesk.

Korte Beringse verhalen (29-2)

Korte Beringse verhalen     

Geven een indruk van het leven en werken in ons dorp Beringe in vroeger jaren.

  • Gebaseerd op vertellingen van Beringse ouderen.
  • Interessante krantenberichtjes uit de historie van Beringe.
  • Verhalen uit eigen jeugdjaren

Komisch, ernstig, historisch – berustend op waar gebeurde belevenissen al dan niet met enige fantasie aangedikt. Lees hier: “Ons schoolgebouw (2)”.

Ontdekkingsreis in eigen tuin

Over Staatsbosbeheer. Natuur waarmee je je verbonden voelt. Daar maakt Staatsbosbeheer zich sterk voor. Een Nederland waar we natuur en landschap koesteren, maar waar ook plaats is voor beleven en benutten.

Ga lekker op ontdekkingsreis door de natuur rond je eigen huis. Speur naar planten en dieren en kom zo heel wat te weten over alles wat er leeft.

Jong boerinnen Beringe

Linker rij: Mia Peeters – Kitty Kessels – Truus Korsten – An Hanssen – Rien Peeters Middelste rij: Maria Jacobs – ?? – ?? – Lies Theeuwen – Lenie Bos
Rechter rij: Nard Naus – Jeanne Versteegen – Mien Timmermans – ?? – ?? – ?? (bij vlag)

De damessportclub van de jong boerinnen Beringe op een warme zomerse dag tijdens de sportdag. Waar het is, is onbekend. Het zou in Beringe kunnen zijn.

Kennisloket Noord-Limburg

Vanaf 1 februari 2021 zijn alle gemeenten in NoordLimburg aangesloten en wordt er advies over alle domeinen heen gegeven. Hulp nodig in de zoektocht naar passende, blijvende zorg? Bel het Kennisloket Thuis in blijvende zorg op telefoonnummer 088-131 1657. Bereikbaar op werkdagen van 8.30 tot 17.00 uur. Het Kennisloket voorziet in één domein overstijgend loket, los van de wet van waaruit de zorg gefinancierd wordt.