Edah-museum voorlopig gesloten

De voormalige supermarktketen Edah is op en top Helmonds. Het concern startte ooit hier en het hoofdkantoor stond in deze stad. Op de locatie van dat kantoor is nu het Edah museum, maar niet meer voor lang… Zaterdag 29 september was de laatste kans om een bezoekje aan het museum te brengen. Om 17.00 uur sloten na dertien jaar de deuren.

De potten, pannen, kassa’s en weegschalen gaan in dozen en het pand aan de Oostende is daarna leeg. Of het museum naar een andere locatie verhuist en wanneer het dan opent, is nog niet duidelijk. Er wordt momenteel gesproken over een verhuizing naar het historische Van Gend & Loos gebouw in Helmond aan het spoor. Hierover worden momenteel constructieve gesprekken gevoerd met de gemeente en de eigenaar van het pand, zodat er nog voor het einde van het jaar duidelijkheid is.

Week van de eenzaamheid

Op woensdag 3 oktober wordt in de Postkoets te Horn een gezellige muzikale middag in het kader van de week van de Eenzaamheid, georganiseerd. Er is een optreden van het koor Forever Young Collectief. De voorstelling start om 14.00 uur en de zaal is open vanaf 13.30 uur. In een optreden van 2 x 50 minuten neemt het koor de toehoorder mee in een mix van muziek en film. Deze middag wordt gratis aangeboden door de initiatiefnemers. Als tegenprestatie vragen ze vooraf een stoel te reserveren. Daarvoor kan men een e-mail sturen naar foreveryoungleudal@gmail.com

Accordeon en Harmonica treffen

Accordeon en Harmonica treffen in Baexem. Zondag 7 oktober 2018 staat de Oude Smidse weer in het teken van de trekzak muzikant met zijn liederen en songs uit vele landen van Europa: melodramatische klanken, vrolijke prettige deuntjes, lieflijke wijsjes en verrassende melodietjes. Meezingen op de levensliederen en smartlappen of dansen op de Schneewaltzer of een Polka.

Dit senioren amusement spektakel is wat mensen bindt en verbindt. Muziek is daarbij een uitstekende vorm van communicatie die internationaal verstaan wordt. De muzikale beluisteringen dienen voor sfeer, ontspanning en interesse in andere culturen. U komt toch ook! De zaal is open vanaf 12.00 uur en de entree is gratis.

26 Oktober minisymposium

26 Oktober minisymposium ‘Burgerkracht; van waar, waarheen?’, bij gelegenheid van het afscheid van Jo Maes. Op verzoek van de Raad van Toezicht van Burgerkracht Limburg en het bestuur van Zorgbelang Limburg is Jo Maes in goed overleg bereid gevonden om per 1 november 2018 zijn functies van directeur van beide stichtingen neer te leggen. Jo gaat iets eerder met pensioen dan gepland.

Daarmee is tijdig de weg vrij gemaakt om te voorzien in zijn opvolging, zodat het verdere proces van omvorming en doorontwikkeling kan worden aangestuurd door de directeur-bestuurder die de komende jaren leiding geeft aan Burgerkracht Limburg.

Jo’s afscheid wordt in zijn geest en stijl gemarkeerd met een symposium, gevolgd door een receptie. U bent van harte uitgenodigd om daarbij aanwezig te zijn!  Klik hier voor de digitale uitnodiging met daarin de link naar het inschrijfformulier.

Limburgse Koordagen 2018


In 2018 vinden de Limburgse Koordagen plaats van 5 t/m 7 oktober in Theaterhotel De Oranjerie in Roermond. Het thema van de Limburgse Koordagen is dit jaar ‘Creativiteit vanuit traditie’. In het kader van het Europees jaar van het cultureel erfgoed wil het VNK-Limburg laten zien dat koorzang niet alleen van oudsher een culturele traditie is en tot het erfgoed van ons land behoort, maar ook toekomstgericht is. En de Limburgse Koordagen geven een perfecte gelegenheid om hierbij stil te staan.

Profijt voor senioren onduidelijk

Met belangstelling luisterden we dinsdag naar de troonrede. Zorgzaamheid spreekt uit de woorden van de koning over de grote eenzaamheid onder 75-plussers. Goed dus dat de regering een speerpunt maakt van de aanpak van eenzaamheid, wat centraal staat in ons Manifest Waardig Ouder Worden. Ook komt er €3 miljard extra beschikbaar voor de ouderenzorg. Dat is hard nodig. Nu de economie bloeit en de begroting groeit, verwacht KBO-PCOB van dit kabinet dat ouderen daarvan mee profiteren!”

Dat verdient een bloemetje

Bloemenactie “Dat verdient een bloemetje” in kader van Dag van de Mantelzorg 2018 in de gemeente Peel en Maas. Ook in 2018 weer een bloemenactie in Peel en Maas.
In het kader van de Dag van de Mantelzorg zetten we met z’n allen de mantelzorgers in Peel en Maas weer in het zonnetje. Net als voorgaande jaren kunt u een mantelzorger verrassen met een gratis bloemetje. Dit jaar zal dit op zaterdag 10 november gebeuren.

Kent u een mantelzorger waarvan u vindt dat hij/zij als waardering een bloemetje verdient? Op 10 november wordt er dan door vrijwilligers een bloemetje thuisbezorgd. Er zijn maximaal 850 bloemetjes beschikbaar, dus wees er snel bij, want op is op! Het aanmeldformulier is hier te downloaden.