Stoptober

Op 1 oktober  2017 start voor alweer de vierde keer de campagne Stoptober. Stoptober daagt rokers uit om in de maand oktober 28 dagen lang geen sigaret op te steken. Met het motto ‘De peuk erin’ is het de bedoeling dat zo veel mogelijk rokers zich zullen aansluiten bij de campagne.

Wandelgroep KBO Beringe

Hallo wandelaars,

Een poosje geleden heb ik een briefje rondgestuurd naar de geïnteresseerde wandelaars.
De reacties hierop waren zeer divers en dus is het moeilijk, om een voor iedereen gunstig tijdstip te kiezen. Ik wil toch een poging doen.
De meeste belangstelling was er voor de maandagmiddag.
Afhankelijk van de belangstelling, kijken we hoe we verder gaan.

 We gaan in ieder geval een poging doen.

Start a.s. maandag 25 september om 13.30 uur bij café De Nabber.

Groeten, Wiel Bruijnen
Tel. 307 51 63 / 06 375 57 130 Email: wbruijnen@home.nl