Wandelgroep KBO Beringe

Hallo wandelaars,

Een poosje geleden heb ik een briefje rondgestuurd naar de geïnteresseerde wandelaars.
De reacties hierop waren zeer divers en dus is het moeilijk, om een voor iedereen gunstig tijdstip te kiezen. Ik wil toch een poging doen.
De meeste belangstelling was er voor de maandagmiddag.
Afhankelijk van de belangstelling, kijken we hoe we verder gaan.

 We gaan in ieder geval een poging doen.

Start a.s. maandag 25 september om 13.30 uur bij café De Nabber.

Groeten, Wiel Bruijnen
Tel. 307 51 63 / 06 375 57 130 Email: wbruijnen@home.nl