Samen dementie vriendelijk

KBO Limburg doet mee aan de bedrijvenestafette van de campagne “Samen maken we Limburg dementievriendelijk”. Dat vinden we belangrijk omdat we steeds vaker mensen met dementie tegenkomen. De kernwaarden van de KBO zijn omzien naar elkaar, gemeenschapszin, solidariteit en ontmoeting. En dan is het fijn als we weten wat we kunnen doen om hen goed te helpen. Op 21 februari werd het startsein gegeven voor de campagne “Samen maken we Limburg dementievriendelijk”

Meet2Match Peel en Maas

In een mega event gaan ondernemers, onderwijs en gemeente een koppeling maken van bedrijvencontactdagen, beroepen oriëntatiedagen voor Primair- en Voortgezet Onderwijs en een banenmarkt organiseren.

Door samenwerking van de partijen: Wij maken Werk van Werk, Industriële Kring Peel en Maas, Stichting Prisma, Het Bouwens, Bevo HC en de gemeente Peel en Maas worden al deze activiteiten in één gezamenlijke beursvloer genaamd Meet2Match Peel en Maas, gepresenteerd. Tijdens deze unieke netwerkdagen in Peel en Maas kunnen ondernemers elkaar ontmoeten, leerlingen kennis maken met het lokale bedrijfsleven én werkzoekenden zich oriënteren op banen.

Programma

 • Vrijdag 23 maart van 15.30 tot 17.30 uur voor burgers, werkzoekenden, leerkrachten
 • Zaterdag 24 maart van 10.00 tot 17.00 uur voor burgers, zakelijke contacten/ondernemers.

Herinnering: Politie Peel en Maas

U kunt zich t/m morgen opgeven om deel te nemen aan de buurtborrel in het kader van het “dorp van de maand”. Dit heeft betrekking op de inwoners van Meijel, Beringe en Grashoek.

Aanmelden per email

Kunt u, of kent u iemand, die ons kan vertellen wat wij samen met jullie aan moeten pakken in uw dorp? Meld u dan per mail aan via: dorpvandemaand.limburg@politie.nl. Wij gaan graag met u in gesprek op woensdag 28-02-2018 om 19.00 uur in gemeenschapshuis  De Wieksjlaag (de Nabber) in Beringe. Voor een kopje koffie wordt gezorgd.

Muziek onder de toren 2018

Van april t/m september kunt u ook in 2018 weer elke zaterdagmiddag genieten van Muziek onder de Toren op het podium aan het Raadhuisplein in Panningen. De werkgroep Cultuur in hartje Peel en Maas heeft opnieuw een afwisselend programma voor u samengesteld. In dit filmpje kunt u zien welke ensembles van april t/m juni voor het voetlicht treden.

Payment Service Directive 2 (PSD2)

13 januari 2018 is de Payment Service Directive 2 (PSD2) van kracht in Europa. Nederland volgt later, de wetgeving hierover is nog in voorbereiding. De Payment Service Directive 2 (PSD2) is de herziene Europese richtlijn voor digitale toegang door derden tot betaalrekeningen bij banken.

Meer concurrentie

Het wordt hiermee voor rekeninghouders in de Europese Unie mogelijk om andere dienstverleners dan hun eigen bank toegang te geven tot hun betaalrekening. Het doel van de nieuwe Europese regelgeving is om meer concurrentie op de betaalmarkt mogelijk te maken en om innovatie en de beveiliging van betaaldiensten te bevorderen.

Kegelmiddag 8 maart 2018

Beste kegelliefhebbers.  We gaan weer kegelen! Op donderdagmiddag 8 maart a.s. organiseren wij een kegelmiddag voor alle leden van onze vereniging. Deze middag is inmiddels uitgegroeid tot een super gezellig uitje. We verwachten jullie om 13.30 uur op het kerkplein in Beringe voor een gezamenlijk vertrek per auto naar Leuth (Nettetal). Opgeven kan t/m zaterdag 3 maart 2018, dus wacht niet te lang. Alle info en opgavenstrook staat in de nieuwsbrief die u hier kunt downloaden.

Week van zorg en welzijn


De Week van Zorg en Welzijn komt er aan! Meer weten over actuele thema’s binnen PSW? Meld je dan nu aan voor een GRATIS workshop over LVB+, creatief denken, eigen regie of autisme en bezoek de inspiratiemarkt! Graag tot 14 of 16 maart.

 

“Magazine” maart 2018

Steeds meer senioren lezen artikelen via hun tablet of smartphone. Wist u dat het Magazine van KBO-PCOB ook gratis beschikbaar is via een app voor leden en abonnees? Wie de app downloadt kan alle edities van het Magazine lezen op tablet of telefoon. Hieronder wordt stap-voor-stap uitgelegd hoe u het digitale Magazine kunt downloaden op uw tablet of smartphone.

1. Zoek het Magazine van KBO-PCOB in de App- of Play Store
Klik bij een iPad op het icoontje Ápp Store’.
Tik in het zoekvenster in: Magazine van KBO-PCOB.
Bij Android tablets klikt u op het icoontje ‘Playstore’.
Zoek in het zoekvenster (vergrootglas rechtsboven) op Magazine van KBO-PCOB.

2. Installeer de Magazine-app
Het blauw-groene icoontje met Magazine van KBO-PCOB verschijnt in de winkel.
Klik op gratis en daarna op ‘installeer app’.
Bij de iPad kan gevraagd worden om uw iTunes wachtwoord in te voeren.
Bij Android tablets: klik op ‘accepteren’ en ‘downloaden’.

3. Klik op icoontje Magazine van KBO-PCOB en lees
Na het downloaden verschijnt het blauw-groene icoontje op uw tabletscherm.
Klik op het icoontje en u ziet de laatste editie van het Magazine verschijnen.
Klik hierop en download dit nummer.
Uw gedownloade uitgaven blijven bewaard in de app.

CO-2 melder

Wist u dat het onzichtbare en geurloze gas koolmonoxide (CO) 250 maal sneller in het bloed wordt opgenomen dan zuurstof?

Zorg voor een CO-melder, zodat u op tijd gewaarschuwd wordt! Alles over deze melders vind je door op de afbeelding te drukken.

NLdoet 2018: heel Nederland doet mee!

Op 9 en 10 maart 2018 steken vele maatschappelijk betrokken Nederlanders de handen uit de mouwen tijdens NLdoet. Dit is de grootste vrijwilligersactie van Nederland, georganiseerd door het Oranje Fonds. Ben of ken je een maatschappelijke organisatie waar vrijwilligers nodig zijn voor een leuke klus of activiteit? Of heb je zin om samen met collega’s, vrienden of teamgenoten bij een organisatie aan de slag te gaan? Doe dan mee met NLdoet.

 

Buurtborrel Politie Peel en Maas

In maart krijgen de dorpen Meijel, Beringe en Grashoek meer aandacht omdat zij “Dorp van de Maand” zijn. Vanwege het succes van de eerste buurtborrel willen wij voor de inwoners van deze dorpen ook een borrel organiseren. De borrel staat gepland op woensdag 28 februari 2018 in de avond. De exacte tijd en locatie worden later bekend gemaakt.

Mocht je hier graag bij willen zijn en kun je ons iets vertellen over de veiligheid en aandachtspunten in jouw dorp, meld je dan voor 26 februari aan via het emailadres in de poster.

 

Toekomst Noordervaart


Heemkundevereniging Nederweert houdt op dinsdag 20 februari om 20.00 uur een bijeenkomst met lezing in zaal Centraal, Kerkstraat 59, 6031 CG Nederweert. Koen Krowinkel, omgevingsmanager Rijkswaterstaat Z.O. Nederland, zal spreken over de toekomst van de Noordervaart. Henk Hermans zal die avond spreken over het verleden en de historie.

Globale plannen

Sinds vorig jaar is het kanaal definitief gesloten voor de scheepvaart en wordt het overgedragen aan het Waterschap Limburg. De bruggen zullen bij de gemeente in eigendom komen. Koen Krowinkel van Rijkswaterstaat zal de globale plannen die er voor de komende 5 jaar liggen voor het kanaal uit een zetten.

Jaarvergadering 2018

Uitnodiging voor alle leden van KBO Beringe.

KBO Beringe houdt haar algemene jaarvergadering op donderdag 22 februari 2018 in gemeenschapshuis “De Wieksjlaag”. Aanvang om 14.00 uur.

Agenda

 1. Opening door de voorzitter Dhr. Toon Truijen.
 2. Kort woordje door kapelaan Roger Maenen.
 3. Notulen van de jaarvergadering van 16 februari 2017.
 4. Jaarverslag 2017 van de secretaris Mevr. Mieke Smeets-Beelen.
 5. Financieel jaarverslag 2017 van de penningmeester Mevr. Thera Janssen-Sieben.
 6. Begroting 2018 van de penningmeester Mevr. Thera Janssen-Sieben.
 7. Verslag van de kascontrolecommissie, Dhr. Jan van de Pasch, Dhr. Leo Janssen en Mevr. Mien-Kersten-Sonnemans. Hiervan is aftredend Dhr. Jan van de Pasch. Nieuw lid aanstellen.
 8. Bestuursverkiezingen. Aftredend en herkiesbaar zijn Mevr. Mieke Smeets-Beelen en Mevr. Annie Janssen-Naus.
 9. Nieuwe kandidaten dienen uiterlijk tweemaal vierentwintig uur voor aanvang van de vergadering schriftelijk bij het secretariaat te worden ingediend.
 10. Oudere advisering door Dhr. Ted Steeghs.
 11. Eetpunt. Mevr. Betsy Sonnemans-van Grunsven.
 12. Kegelmiddagen. Nieuw adres en data 2018.
 13. Fietstochten. Data 2018
 14. Ledenwerving.
 15. Rondvraag en sluiting.

Pauze, met koffie/thee en iets lekkers..

Na de pauze gaan we kijken naar een toneelstuk verzorgd door leden van KBO Panningen. Dat wordt genieten.

Graag opgeven voor woensdag 21-02-2018 bij: Mevr. Mieke Smeets-Beelen, Kampweg 13, 5986 NP  Beringe. Telefoon: 077-307 31 60. Email: jan.mieke@home.nl

4 Seizoenen wandeling

De wandeltochten worden gelopen op de zondagen 18 februari, 20 mei, 26 augustus en 25 november 2018. Er wordt vertrokken om 08,30 uur bij het clubgebouw in Helden of men kan zich om 08,45 uur verzamelen bij de parkeerplaats aan de kerk van Heibloem.

De tocht duurt anderhalf tot twee uur. De Waterbloem is van ouds her een moerassig gebied het is een heel variërend gebied qua natuur. We zullen in de vier seizoenen het gebied zien veranderen en de schoonheid van ieder seizoen aan onze ogen voor bij zien gaan.

Consendo, uw steun voor nu en later

In de maanden februari, maart, april en mei 2018 houden wij een aantal informatieavonden, welke voor uw  interessant kunnen zijn. De informatieavonden hebben twee thema’s, te weten “Huisje, boompje, beestje. Heb ik alles goed geregeld?” (thema 1) en “Wilsonbekwaamheid en zorg: wat kan ik regelen?” (thema 2). Via deze weg wil ik graag de informatieavonden bij u onder de aandacht brengen. Graag nodig ik u uit om zich aan te melden. De informatieavonden zijn gratis en vrij toegankelijk voor iedereen. Meer informatie over de onderwerpen, data en locaties vindt u in de ingesloten flyer en op de website.
Met vriendelijke groet, E.A.S. (Noortje) Rutten.