Café Toon Doodgewoon 26 maart 2024

De volgende bijeenkomst van Café Toon Doodgewoon staat gepland:

  • Datum:       Dinsdag 26 maart 2024.
  • Locatie:      Hoeve Rosa Sevenum.
  • Thema:      Proactieve Zorgplanning in de palliatieve fase
  • Zie voor meer informatie de flyer of de website: Café Toon Doodgewoon – Mijn laatste levensfase
  • Let op: Aanmelden is noodzakelijk: dat kan per mail (voorkeur) via npz@viecuri.nl of telefonisch tijdens kantooruren via 06 – 30 02 03 38

Café Toon Doodgewoon is een trefpunt waar zorgvragers, lotgenoten en hun partners, familieleden en vrienden elkaar kunnen ontmoeten in een ontspannen sfeer. Ook hulpverleners en andere belangstellenden zijn van harte welkom. 

Jaarvergadering donderdag 14 maart 2024

Uitnodiging voor alle leden van KBO Beringe.
Jaarvergadering donderdag 14 maart 2024 in de Wieksjlaag. Aanvang 13.30 uur.

AGENDA:

1. Opening door de voorzitter dhr. T. Truijen.
2. Kort woordje door kapelaan R. Maenen.
3. Notulen van de jaarvergadering van 09-03-2023.
Deze kunnen u op verzoek digitaal worden doorgestuurd en liggen ter inzage
tot 1 kwartier voor aanvang van de vergadering.
4. Jaarverslag 2023 van de secretaris dhr. W. Bruijnen.
5. Financieel jaarverslag 2023: digitale presentatie door penningmeester mevr. Th.         Janssen.
6. .Begroting 2024 door de penningmeester.
7. Verslag kascontrolecommissie, bestaande uit Elly van Logten, Hans van de Ven en ….Piet Sonnemans.
…Aftredend is Elly van Logten. Verkiezing nieuw lid van de commissie.
8 Bestuursverkiezing. Aftredend is Stan Teeuwen en herkiesbaar.
..Andere kandidaten dienen uiterlijk 2 x 24 uur voor aanvang van de vergadering
..schriftelijk bij het secretariaat te worden ingediend.
9 Ouderenadvisering.
10 Pauze met koffie/thee en vlaai.
11 Presentatie Wim Nijman van Steingood.
12 Rondvraag.
13 Muzikale bijdrage door Paul Sellers.

Graag opgeven t/m 08-03-2024 door onderstaande strook in te leveren bij
Wiel Bruijnen, Rubensstraat 1, Beringe of per Email kboberinge@gmail.com.
Klik hier voor meer info via de nieuwsbrief.

 

Krachtig en kwetsbaar

Het mooie van senioren is, dat ze tegelijkertijd krachtig en kwetsbaar kunnen zijn, ongeacht hun leeftijd! Die kracht en kwetsbaarheid zorgen ook voor een verbondenheid met elkaar. Binnen de KBO is dat heel goed zichtbaar. We maken samen plezier, werken samen aan onze gezondheid en onze ontwikkeling, komen op voor elkaar op en zien naar elkaar om. Dat maakt de KBO tot een organisatie die er toe doet in onze samenleving. Word ook lid van de KBO, dat kost maar een paar tientjes per jaar en je krijgt er heel veel voor terug. Kijk maar eens rond op onze website of ga kennismaken bij een afdeling in de buurt. Echt de moeite waard!

THE HOLDOVERS

Nieuwe senioren activiteit binnen Peel en Maas.

Seniorenvereniging Kepèl organiseert samen met het Vrouwengilde Peel en Maas een seniorenbioscoop. Ook leden van anderen verenigingen zijn hierbij van harte uitgenodigd. De eerste voorstelling is vrijdag 22 maart om 14.00 uur in DOK6 Cinema.
Vooraf is er ontvangst met koffie/thee.
De film kent een pauze. Ook na afloop is er gelegenheid voor gezellig samenzijn. De consumpties tijdens de pauze en na afloop zijn voor eigen rekening.

Reservering van de plaatsen dient rechtstreeks bij DOK6 Cinema te gebeuren op de gebruikelijke manier (digitaal via de website van DOK6 Cinema, telefonisch of aan de kassa). De kosten van een voorstelling inclusief welkom consumptie bedragen € 9,80.

THE HOLDOVERS.

Een chagrijnige onderwijzer moet tijdens de kerstvakantie achterblijven op de campus om toezicht te houden op het handjevol leerlingen dat nergens anders heen kan. Tegen de verwachting in vormt hij een band met een van de leerlingen, een slimme onruststoker, en het hoofd van de schoolkeuken die onlangs haar zoon verloren heeft in Vietnam.

“Muziek onder de toren” 6 april

In de zomermaanden organiseert de werkgroep Cultuur in Hartje Peel en Maas wekelijks een muziekoptreden onder de noemer “Muziek onder de Toren”. Zaterdag 6 april 2024 wordt het seizoen geopend. In het eerste deel kunt u luisteren naar de Heljese Buben. En in het tweede deel spelen voor u de Keverberger Muzikanten.