Parochie Heilige Jozef: mededelingen

Met ingang van heden is er elke woensdagmorgen om 09.00 uur een Heilige Mis in de sacristie van de parochiekerk van de Heilige Jozef in Beringe. Kapelaan Roger Maenen zal deze dienst verzorgen.

Elke dinsdagmorgen zal kapelaan Roger Maenen spreekuur houden in de sacristie van de parochiekerk van de Heilige Jozef in Beringe van 10.30 uur tot 11.30 uur.

Kapelaan Roger Maenen: aanspreekbaar voor liturgie en pastoraat: tel. 077-466.18.50 / 06-129.22.834
e-mail: roger.maenen@ziggo.nl