Voertuig zegening Bocholt (B)

Een voertuig inzegening geschiedt op of omstreeks 25 juli, wat de feestdag is van Sint-Christoffel, welke geldt als patroonheilige van alle verkeersdeelnemers en reizigers. Was dit eerst vooral voor auto’s bedoeld, worden tegenwoordig vaak ook fietsen en motorfietsen ingezegend. Verder ziet men tegenwoordig ook vrachtauto’s en tractoren voorbij trekken.

Zondag 25 juni 2017

Elk jaar kan iedereen die wil zijn voertuig en uiteraard ook zichzelf gaan laten zegenen aan de kerk van Bocholt (B), direct over de grens bij Altweerderheide. Na de eucharistieviering van 10.00 uur in Sint Laurentiuskerk zal de zegening plaats vinden. Dit jaar op zondag 25 juni 2017, dus een maand vóór Sint Kristoffel-feestdag.