Veranderingen 1 januari 2017

Vanaf 1 januari 2017 veranderen enkele regelingen. Dit kan gevolgen hebben voor de belasting die u moet betalen of terugkrijgt. Kijk voor meer informatie op de website van de belastingdienst (leuker kunnen wij het niet maken,  makkelijker wel). Met de volgende veranderingen kunt u te maken krijgen:

..

  • AOW-leeftijd gaat omhoog
  • Vanaf 2017 kunt u kinderalimentatie niet meer opgeven als schuld in box 3
  • Berekening belasting box 3 wordt anders vanaf 2017
  • De eenmalige schenkingsvrijstelling van € 100.000 euro komt terug
  • Aangifte schenk- en erfbelasting alleen nog mogelijk met papieren of digitaal formulier
  • Bijtelling auto van de zaak wijzigt
  • Tariefsaanpassing aftrek kosten eigen woning wordt hoger
  • Percentages eigenwoningforfait en woningforfait veranderen
  • Heffingsvrij vermogen box 3 verandert
  • Lening eigen woning bij familie, uw bv of buitenlandse bank geeft u op in uw aangifte inkomstenbelasting