Veilig internetbankieren

online-bankingInternetbankieren is in opkomst. Handig, maar de keerzijde is dat criminelen via uw computer toegang kunnen krijgen tot uw gegevens. De KBO geeft u vijf tips, zodat u veilig digitaal uw geldzaken kunt beheren.

Toegang tot uw computer door buitenstaanders vindt op verschillende manieren plaats. Bijvoorbeeld door het installeren van schadelijke software. Of door met een valse e-mail namens uw bank achter uw pincode te komen. De bank zal u nooit via e-mail om beveiligingscodes vragen. Zorg dat de beveiliging van uw computer op orde is.

Dit zijn de vijf tips van de KBO voor veilig internetbankieren:

  1. Houd uw codes geheim – Al uw toegangscodes en wachtwoorden zijn altijd privé. Ze geven toegang tot uw geld. Uw bank vraagt ze nooit aan u, ook niet via e-mail, sms of telefoon. Neem contact met uw bank op als u het niet vertrouwt.
  2. Zorg voor uw beveiliging – Installeer een goede virusscanner op uw computer. Installeer ook altijd de updates van uw besturingssysteem en andere computerprogramma’s.
  3. Wees alert bij inloggen – Let altijd goed op bij het inloggen en goedkeuren van betalingen. Wijkt het af; krijgt u bijvoorbeeld de vraag om opnieuw in te loggen? Of wordt er een extra controle met inloggen gevraagd? Sluit dan uw browser en neem contact op met uw bank.
  4. Ga niet in op vreemde verzoeken – Uw bank vraagt u nooit via e-mail, telefoon of sms om een update van internetbankieren, om een nieuwe site te testen of om de veiligheid van uw computer te controleren. Krijgt u zo’n verzoek? Ga hier dan niet op in en meld het uw bank.
  5. Beveiligde verbinding – Het adres van gewone websites begint met ‘http://www.’ Een beveiligde website, zoals bij internet bankieren, begint met ‘https://www.’ De extra ‘s’ staat voor ‘secure’ (veilig). Uw gegevens via zo’n site worden automatisch versleuteld.

secure