Training voor ouderenadviseurs


In het najaar 2024 start bij KBO Limburg weer een training voor ouderenadviseurs.
Het gaat om een training van 6 bijeenkomsten waarin een breed scala aan onder- werpen aan bod komt, maar waarbij vooral het met elkaar aan de slag gaan (gesprekstechnieken) een belangrijk onderdeel is.

We vragen u of er interesse is voor deelname aan deze training (die gratis is voor leden van de KBO).

Het afgelopen jaar zagen we dat er voorafgaand aan de training vragen zijn bij de nieuwe cursisten. Speciaal daarvoor houden we dit jaar een oriëntatiebijeenkomst om op die vragen een antwoord te kunnen geven.

Deze bijeenkomst vindt plaats op vrijdag 3 mei a.s. in Baexheimerhof in Baexem . Als er leden vanuit uw afdeling willen aansluiten op 3 mei dan horen we dat graag voor 1 mei a.s. via info@kbolimburg.nl

De data voor de trainingen zijn ook al bekend: 13, 20 en 27 september en 11, 18 en 25 oktober 2024. Zijn er naar aanleiding van deze mail nog vragen, dan kunt u contact opnemen met Marjo Daniels (06 18210982 of marjo.daniels@kbolimburg.nl