Senior vriendelijke gemeente

Een Manifest voor een senior vriendelijke gemeente, met aanbevelingen aan de politieke partijen voor de gemeenteraadsverkiezingen van 2018. In dit manifest geven we u specifieke voorwaarden en aanbevelingen. U kunt deze gebruiken als een checklist voor de senior vriendelijkheid van uw gemeente. Zorg dat u de wereld van senioren kent en dat senioren zich (weer) in de politiek kunnen herkennen. Streef naar een leeftijdsvriendelijke gemeente. Betrek senioren actief bij het maken en uitvoeren van senior vriendelijk beleid. Geef senioren een structurele plaats in advies- en overlegorganen.

Senioren maken het verschil

Samen naar een senior vriendelijke gemeente, dat willen KBO-PCOB graag realiseren in de komende raadsperiode. De helft van de stemgerechtigden is boven de 50 jaar. Senioren kunnen dus het verschil maken. We letten op de thema’s die juist voor onze ledengroep van groot belang zijn:

  • Voldoende inkomen voor ouderen
  • Integrale aandacht voor wonen en zorg
  • Een veilige gemeente
  • Digitalisering zonder uitsluiting
  • Aandacht voor zingeving