Regiovergadering Peel en Maas-Venlo 31 oktober

Conform afspraak in de regiovergadering Peel en Maas-Venlo van 31 oktober jl. bijgaand:

 

  • De getoonde PowerPointpresentatie.
  • Reacties op het artikel ‘we gaan niet bij de pakken neerzitten“ uit het KBO-PCOB-magazine van november 2022, t.w.:
  • Mail van directeur KBO Limburg aan directeur Unie KBO, Mw. Rep, d.d. 26 oktober 2022;
  • De brief van de voorzitter KBO Limburg aan de besturen Unie KBO, KBO-PCOB en PCOB d.d. 27 oktober 2022.