Rechtzetting overlijdensbericht

Het overlijdensbericht vandaag op onze website dat een bepaald persoon zou zijn overleden is onjuist gebleken en berust op een misverstand. We hadden nagelaten dit bericht dubbel te checken wat we normaliter altijd doen. Wij bieden bij deze onze excuses aan voor bovengenoemde onjuiste berichtgeving. We kunnen hier alleen maar lering uit trekken. Bij voorbaat dank.