Onderhoudswerkzaamheden

Locatie: Van bebouwde komgrens Beringe tot bebouwde komgrens Meijel.

Werkzaamheden

De belangrijkste werkzaamheden die ze gaan uitvoeren zijn:

  • Inrichten van de Heldensedijk en Meijelseweg passend bij een 60 km per uur weg.
  • Duiker vervangen ter hoogte van Heldensedijk 18a (Meijel).
  • Verbeteren bocht ter hoogte van Heldensedijk 18/18a.
  • Aanpassen/verplaatsen/opheffen bushaltes.
  • Zichtbaar maken van beide kanalen.
  • Verbeteren oversteek kruising Slootsekuilen.
  • Realiseren van 60 km maatregelen voor het verbeteren van de verkeersveiligheid.