Onder één vlag naar buiten

Om naar buiten toe duidelijk te laten zien dat KBO-PCOB onder één vlag naar buiten treden is gewerkt aan een nieuw logo voor KBO-PCOB.

Vanaf januari 2017

Het logo is een samenvoeging van de logo’s van PCOB en KBO. Het nieuwe logo wordt vanaf 2017 gebruikt op de momenten dat PCOB en KBO gezamenlijk naar buiten treden.