Loslaten sluitingstijden horeca

Met U wil de raad in gesprek over het loslaten van de sluitingstijden voor de horeca. De raad nodigt u uit om over dit onderwerp in gesprek te gaan met raadsleden in de Thematische Beeldvormende Vergadering. De bijeenkomst wordt gehouden op dinsdag 30 mei 2017 om 19.30 uur, in gemeenschapshuis De Wiekslaag, Kanaalstraat 94, 5986 AH Beringe.

Peel en Maas is een gemeente die wil aansluiten bij de bewegingen in de samenleving. Een van die bewegingen is dat in de loop der tijd het uitgaanspatroon voor de lokale horeca meer en meer is verschoven naar de nachtelijke uren.  De afdeling Peel en Maas van de Koninklijke Horeca Nederland  (waarbij het merendeel van de lokale horeca is aangesloten) heeft daarom gevraagd om -in navolging van veel regiogemeenten- ook in Peel en Maas de sluitingstijden voor de horeca te laten vervallen. Pilot raadsvoorstel downloaden.