Limburg bereikbaar

limburg-bereikbaarDe Provincie Limburg streeft een veilige, vlotte, betrouwbare en duurzame mobiliteit na. Het juiste gebruik van de infrastructuur wordt gecoördineerd door de Provincie Limburg en samen met alle wegbeheerders worden afspraken gemaakt over het beter benutten van de bestaande wegennetwerken. Door de inzet van gedragsbeïnvloeding maken ze reizigers en logistieke vervoerders bewust van de verplaatsingsmogelijkheden die er zijn. Zowel tijdens het juiste infragebruik als tijdens een bewuste verplaatsingskeuze is actuele verkeers- en reisinformatie essentieel.

onbereikbaar

Extra inzet

Op bepaalde momenten en in bepaalde gebieden is extra inzet nodig. Via de zogenaamde gebiedsgerichte aanpak worden dan specifieke tools ontwikkeld en ingezet om daarmee de pieken in de verkeersbelasting op te vangen.