Kerstmiddag 14 december 2023

In samenwerking met de Zonnebloem organiseert de KBO weer de jaarlijkse kerstmiddag. Dit is één van de jaarlijkse hoogtepunten en we hopen dat zoveel mogelijk mensen hier aan deel zullen nemen. De eigen bijdrage is € 15,00 per persoon. Hiervoor kunnen wij U koffie/thee met kerstbrood en een koffietafel aanbieden.

Voor de overige drank en voor de tombola, kunnen er bonnetjes gekocht worden.
Heeft U deze na afloop niet gebruikt dan kunt U ze weer inleveren.
U kunt zich tot en met 5 december opgeven, door onderstaande antwoordstrook
met de € 15,00 p.p. in te leveren bij Thera Janssen, of overmaken op bankrekening.nr.
NL55RABO 0141994649 met duidelijke vermelding van Kerst 2023 en uw naam.

  • Het programma voor deze middag:  
  • 13.30 uur zaal open in gemeenschapshuis De Wieksjlaag
  • 14.00 uur opening door voorzitter Toon Truijen.
  • Kerstviering i.s.m. kapelaan R. Maenen.
  • Het KBO-koor zal deze viering muzikaal opluisteren.
  • Koffie/thee met kerstbrood.
  • 1e muzikaal intermezzo door Jolanda v.d. Berghe
  • Tombola met leuke prijzen door de Zonnebloem.
  • 2e muzikaal intermezzo door Jolanda v.d. Berghe
  • Koffietafel, waarna omstreeks om 18.00 uur afsluiting.