Kerkberichten 9 november

Zondag 12 november is een H. Mis om 09.30 uur.
Geen misintenties zijn hiervoor opgegeven.

Woensdag 15 november om 09.30 uur is een H. Mis in de (verwarmde) sacristie.

Dinsdag 14 november van 10.30 uur tot 11.30 is Spreekuur.

Attentie: zaterdag 18 november is om 17.30 uur de Carnavalsmis
met CV de Beringse Kuus en mannenzanggroep Bon Apart.

Op zondagmorgen 19 november om 09.30 uur is een H. Mis b.g.v. St. Caecilia met het parochiekoor, waarna Parochievrijwilligers brunch in de Wieksjlaag.

Volgende week meer.