Jaarvergadering 2017

Uitnodiging voor alle leden van KBO Beringe.

KBO Beringe houdt haar algemene jaarvergadering op donderdag 16 februari 2017 in gemeenschapshuis “De Wieksjlaag”. Aanvang om 14.00 uur.

Agenda

 1. Opening door de voorzitter Dhr. Toon Truijen.
 2. Notulen van de jaarvergadering van 25 februari 2016.
 3. Jaarverslag 2016 van de secretaris Mevr. Annie Janssen-Naus.
 4. Financieel jaarverslag 2016 van de penningmeester Mevr. Thera Janssen-Sieben.
 5. Begroting 2017 van de penningmeester Mevr. Thera Janssen-Sieben.
 6. Clubkascampagne 2016 van de Rabobank. (203 stemmen ontvangen € 724,84)
 7. Andere actie: Spek de kas van Jumbo Panningen heeft opgebracht € 251,40.
 8. Verslag van de kascontrole commissie.
 9. Kascontrole commissie, 3 personen. Aftredend is: Dhr. Jac Kersten.
 10. Bestuursverkiezingen.  Aftredend en niet herkiesbaar  is: Dhr. Ted Steeghs.
 11. Andere kandidaten dienen uiterlijk tweemaal vierentwintig uur voor de aanvang van de vergadering schriftelijk bij het secretariaat te worden ingediend. Dhr. Wiel Bruijnen wordt door het bestuur voorgedragen als kandidaat.
 12. Vrijwillige Ouderen Advisering, Mevr. Thera Janssen-Sieben..
 13. Leerzame middag van Veiligverkeer Nederland op donderdag 23 maart 2017.
 14. Aandacht voor de KBO open middag en ledenwerving op zaterdag 25 maart 2017.
 15. Samenwerking met KBO Egchel. Themamiddag woensdag 22 november 2017.
 16. Kort woordje door kapelaan Roger Maenen.

Pauze, met koffie/thee en vlaai.

Na de pauze verzorgd Dhr. Leo van de Boel een PowerPoint-presentatie met foto’s van activiteiten van KBO Beringe  door de jaren heen en van het dorp Beringe.

Graag opgeven t/m  woensdag 15-02-2017 bij: Annie Janssen-Naus, Kardinaal van Rossumstraat 32, 5986 BH  Beringe. Telefoon: 077-307.59.74.