Broedseizoen is begonnen

Het broedseizoen van (weide)vogels is weer van start gegaan. Vaak wordt een periode gehanteerd van 15 maart tot 15 juli waarbinnen geen werkzaamheden worden uitgevoerd. In deze periode is de kans namelijk erg groot dat vogels aan het broeden zijn. Ook daarbuiten kunnen echter broedende vogels worden aan getroffen. Waakzaamheid blijft geboden. De exacte broedperiode verschilt per vogelsoort. Bekijk hiervoor bijvoorbeeld de natuurkalender broedvogels van de vogelbescherming.