Bezoek aan diamaten paar

Onlangs werd door enkele bestuursleden van KBO Beringe een bezoek gebracht aan de familie Kessels-Kessels en de felicitaties vergezeld van een boeket bloemen over gebracht. In april j.l. waren Truus en Giel 60 jaar getrouwd. Beide echtelieden zijn nog druk bezig met hun hobby’s en met de familie die uit 53 personen bestaat. Nogmaals van harte gefeliciteerd!