Benoeming cluster

De bisschop van Roermond, Mgr. Wiertz, heeft een nieuwe priester benoemd voor de zeven parochies van het cluster Sint Vincentius; de parochies Panningen, Helden, Meijel, Beringe, Egchel, Grashoek en Koningslust. Het is de Piet Houben, nu nog werkzaam in Stein, Urmond en Berg aan de Maas. Hij wordt benoemd tot kapelaan van dit cluster. Deze benoeming gaat in per 1 juli a.s. Kapelaan Houben zal een welkome versterking vormen in ons priesterteam. Pastoor Peter van der Horst en kapelaan Roger Maenen en de leden van het kerkbestuur zijn hier dan ook erg blij mee.

De precieze taakverdeling moet nog worden ingevuld, maar hij zal zeker de eerst aanspreekbare zijn wat betreft liturgie en pastoraal in Panningen. De presentatie van kapelaan Houben zal zijn op zaterdag 1 juli in de kerk van Panningen in de avondmis van 19.00 uur. Daarna zal hij zich ook presenteren in de andere kerken van het cluster.