Jeugd van Vreugerbal

 jeugdOp woensdag 22 februari 2017 vindt vanaf 18.00 uur het zo genaamde “Jeugd van Vreugerbal” plaats in gemeenschapshuis De Wieksjlaag voor alle senioren van Beringe. Gestart wordt met een koffietafel en aansluitend is er volop amusement met o.a. muziek van dameskapel Mingelmoos en zijn er diverse acts en optredens.

Rond de klok van 22.00 uur wordt de avond officieel afgesloten. Het opgavenformulier is bij de leden aan huis bezorgd , maar is ook hier te downloaden. Geef je op voor dinsdag 14 februari 2017 bij Thera Janssen-Sieben, Kanaalstraat 55, (telefoon 077-307.63.46). De eigen bijdrage is € 5,00 per persoon en dient bij opgave betaald te worden, vermeld daarbij je naam en adres. Zoals andere jaren verwachten wij een zeer grote opkomst op dit gezellige “Jeugd van Vreugerbal”.