“Beringe Good in ’t Vel”

Aan alle verenigingen, clubs, stichtingen, organisaties en zorginstellingen in Beringe,

In Beringe hebben we het in de basis goed op orde. Maar weten en kennen we elkaar voldoende goed om zo verder te kunnen met verbinden en om activiteiten meer op elkaar af te kunnen stemmen? Er is vanuit verschillende geledingen gevraagd om meer presentatie, meer ontmoeting en meer kennismaking. Die hand- schoen hebben we nu opgepakt.

Op zondag 1 oktober gaan we in het kader van “Beringe Good in ’t Vel” een cultuur-, welzijns- en verbindingsdag organiseren met stands,  bijvoorbeeld in de Wieksjlaag, bij of in de kerk, bij Beringe Buiten, in de school en op allerlei andere plekken die daarvoor in aanmerking komen. We willen graag alle verenigingen en organisaties in Beringe een podium geven. Een podium zodat jullie je op eigen wijze kunnen presenteren naar Beringe en elkaar, en ook om met elkaar in gesprek te gaan.


De belangstellenden op die dag kunnen dan rondwandelen of (duo)fietsen naar de verschillende plekken waar wat te doen is.

Deelname aan deze dag is voor verenigingen en organisaties gratis. Commerciële partijen moeten de kosten zelf betalen. Wij zorgen voor de PR en eventueel voor kraampjes waar jullie je kunnen presenteren. We hebben voor die dag, zoals gezegd, allerlei plekken in beeld en er is dus ruimte genoeg. Die dag is qua tijd gepland van 10:30 tot 15:00 uur. Vanaf 9:30 uur kun je je stand of andere plek inrichten. Nadat we alles om 15:00 uur weer hebben opgeruimd, kan er natuurlijk nog gezellig worden nagepraat.

Doen jullie mee? Meld je dan voor 12 augustus 2023 aan door een mailtje te sturen naar steingood@infoberinge.nl. Geef meteen aan waar je wilt staan, zitten, actief iets wilt presenteren of wat jullie leuk vinden om te doen, dan kunnen wij kijken of de gekozen plek gereserveerd kan worden. Wij komen z.s.m. daarna met nadere informatie. Samenvatting Beringe good in ’t vel 15 mei 2023.

Heb je voor nu vragen, mail of bel met een van ons.

Met vriendelijke groet,
namens werkgroep “Beringe Good in ‘t Vel”
Sjaan, secretariaat Steingood
Ans, dorpsondersteuner en welzijnscoach Beringe
Johnny, opbouwwerker Vorkmeer

Dorpscooperatie Steingood Beringe u.a.
E   steingood@infoberinge.nl
M 06-4637 2281