Uittreding KBO Limburg

Aan alle leden van KBO Beringe.
Samenwerking KBO Limburg met o.a. KBO Brabant.
KBO Limburg stapt per 1 januari 2023 uit de Unie KBO.
Op woensdag 9 november 2022 is tijdens een extra Algemene Vergadering van KBO Limburg besloten het lidmaatschap van Unie KBO per 1 januari a.s. te beëindigen. Tijdens de reguliere Algemene Vergadering op 14 juni jl. was al besloten het lidmaatschap van Unie KBO pro forma op te zeggen. Op beide vergaderingen bleek de overgrote meerderheid van de aanwezige afdelingen hier voorstander van te zijn. Dat betekent dat we vanaf 1 januari a.s. zelfstandig verder gaan. Lees hier meer.