Persoonlijk kampioenschap 2022-2023

Frans Tijssen plaatste: ” Het bestuur is voornemens om vanaf dinsdag 27 december t/m 30 december en van maandag 2 januari 2023 t/m 6 januari 2023 het Persoonlijk kampioenschap 2022-2023 te houden. In deze deze periode worden de poulewedstrijden gehouden in de diverse biljart locat” Senioren Biljart Bond “Maas en Peel”

Uitnodiging Persoonlijke Kampioenschappen 2022 – 2023

Het bestuur is voornemens om vanaf dinsdag 27 december t/m 30 december en van maandag 2 januari 2023 t/m 6 januari 2023 het Persoonlijk kampioenschap 2022-2023 te houden.
In deze deze periode worden de poulewedstrijden gehouden in de diverse biljart locaties.

Henny Pijnenburg en Frans Tijssen zijn de toernooi leiders Persoonlijke Kampioenschappen S.B.B. Maasenpeel 2022– 2023.

                              Bij inschrijving dient de teamleider:
De naam, lidmaatschap nummer, vereniging en telefoonnummer van de deelnemers aan ons door te geven.
Ook dient de teamleider bij opgave van de spelers het verschuldigde bedrag
van 5 Euro per deelnemer uiterlijk voor 20 november over te maken op:

        IBAN-nummer: NL85RABO 010 39 02 597   t.n.v. penningmeester S.B.B                            Maasenpeel.
        Bij niet tijdig voldoen van de bijdrage en opgave voor 20 november                                              2022 betekent geen deelname aan het toernooi.  

De indeling en wedstrijden wijken af van voorgaande Pk’s. Geen hele dagen biljarten maar er wordt met dagdelen gewerkt.
D.w.z. dat er alleen in de middag gebiljart wordt van 13.00 uur tot 17.30.

Afhankelijk van het aantal deelnemers worden de poules zoveel mogelijk ingedeeld met 6 personen in drie of vier klassen.
De teamleiders ontvangen zo spoedig mogelijk na de sluitingsdatum van de inschrijvingen de locaties en de poule-indelingen waar de wedstrijden plaatsvinden. Deze worden ook op de site van de SBB MaasenPeel gepubliceerd.

De partij vangt aan met de afstoot, de speler die het kortste bij de band ligt bepaalt wie er mag/moet beginnen. De scheidsrechter bepaalt welke bal het dichtste bij de band ligt en geeft deze speler de keuze wie de partij gaat beginnen.
De partijen duren een half uur, d.w.z. elke speler speelt 5 partijen van een half uur verdeeld over 2 of 3 middagen. Na het signaal van einde partij maakt de speler die aan de beurt is zijn partij af. Hierna volgt nog de gelijkmakende beurt.

Er gaan 6 of 8 spelers door naar de finale dagen afhankelijk van het aantal deelnemers. De twee spelers met de meeste partijpunten gaan door naar de finale dagen.
Bij drie poules gaat de poulewinnaar en de nummers twee door naar de finale dagen aangevuld met de beste nummers 2.
Bij 4 poules gaan de nummers een en twee door naar de finale dagen.
Bij gelijk aantal punten telt het hoogste aantal punten. Is dit ook gelijk dan telt het procentueel gemiddelde over de gespeelde wedstrijden.

De finale wordt gespeeld na afloop van de competitie en wordt gehouden van 8 mei 2023 tot 12 mei 2023.

De toernooileiders:
Henny Pijnenburg  Tel: 06 – 49 76 89 18
Email: hennyenila@gmail.com

Frans Tijssen          Tel: 06 – 23 53 07 59
Email:  Fr.Tijssen@gmail.com