Belastinginvullers gevraagd

De hulp bij de belastingaangifte inkomsten- belasting is een belangrijke dienstverlening die we als KBO bieden. Zeker voor de mensen die niet zoveel te besteden hebben.

Een groep die het met de huidige energieprijzen en ook de andere prijsstijgingen beslist niet makkelijk heeft. Daarom is het nu nog belangrijker dat we deze mensen kunnen helpen bij hun belastingaangifte en het aanvragen van zorg- en huurtoeslag. Voor de afdelingen is deze service daarnaast een mooie gelegenheid om in contact te komen met deze leden en voor hen van betekenis te zijn, mogelijk ook op sociaal gebied.

Dat lukt natuurlijk alleen als we voldoende enthousiaste vrijwilligers hebben die deze taak op zich willen nemen. Daarom zijn we ook voor de aangifte Inkomstenbelasting 2022 op zoek naar nieuwe geschikte kandidaten voor deze waardevolle service.
Als hulpmiddel bij het werven van kandidaten is een profiel voor een belastinginvuller opgesteld. Omdat het om persoonlijke en financiële zaken van de leden gaat, staan kwaliteit en zorgvuldigheid voorop.

Zijn er binnen de afdeling één of meer kandidaten, die geschikt zijn om als belastinginvuller aan de slag te gaan, meld je dan aan door het aanmeldingsformulier en de checklist vóór 1 februari 2023 in te vullen en te mailen naar info@kbolimburg.nl  Na aanmelding krijgt je een intakegesprek met één van onze fiscalisten.

Meer informatie over de belastingservice en het werven/aanmelden van belastinginvullers zijn te vinden in de bijlagen: