Opvang locatie naar Beringe.

Opvang locatie voor Oekraïense vluchtelingen in Meijel wordt mogelijk verplaatst naar Beringe.

Op de voormalige camping De Nieuwe Hof in Meijel worden sinds het voorjaar 2022 Oekraïense vluchtelingen opgevangen. Vanaf het begin is bekend dat deze opvang voor een tijdelijke periode mogelijk is. In de loop van 2023 worden op deze plek namelijk arbeidsmigranten gehuisvest. Samen met de eigenaar van de locatie bekijkt de gemeente Peel en Maas of de opvang verplaatst kan worden naar een locatie aan de Eelserstraat in Beringe.

De eigenaar van De Nieuwe Hof is ook eigenaar van de locatie aan de Eelserstraat in Beringe. Op deze locatie bevinden zich voormalige agrarische gebouwen en een leegstaande bedrijfswoning. De eigenaar wil de bestaande gebouwen (vrijwel) geheel slopen en de locatie op termijn omzetten naar een bestemming voor een burgerwoning. Voor de periode tot dat moment willen de gemeente en de eigenaar bekijken of de locatie tijdelijk ingericht kan worden voor de opvang van Oekraïense vluchtelingen.
Lees verder